STIPRIAUSI LIETUVOJE

STIPRIAUSI LIETUVOJE

 

„Stipriausi Lietuvoje 2014“ – tai sertifikatas, kuris patvirtina, kad įmonė patikima, laiku vykdo ir yra didelė tikimybė, kad vykdys savo finansinius įsipareigojimus.

 

Kaip įvertinti stipriausieji? Svarbiausias vertinimo kriterijus suteikiant „Stipriausi Lietuvoje 2014“ sertifikatą – aukštas mokumo reitingas, kuris parodo mažą prognozuojamą statistinę tikimybę nevykdyti įsipareigojimų 90 ir daugiau dienų per ateinančius 12 mėnesių. Įmonių mokumas vertinamas ir reitingas nustatomas pagal kredito istoriją (finansinius įsipareigojimus ir mokėjimų istoriją), finansinius rezultatus ir jų pokyčius (pajamų, pelno, likvidumo, nuosavo kapitalo ir kt.), verslo sąsajų, taip pat turto areštų, kitą informaciją.

 

„Stipriausi Lietuvoje 2014“ sertifikatus įmonėms suteikia Lietuvos kreditų biuras „Creditinfo“ (www.creditinfo.lt/sistema-imones/apie-mus), kuris Lietuvoje veikia nuo 2003 m. Kreditų biuro iniciatoriai Lietuvoje buvo komerciniai bankai, lizingo ir telekomunikacijų bendrovės.

 

Creditinfo veikla:

  • Kaupti ir vertinti informaciją apie juridinius ir privačius asmenis;
  • Sistemiškai ir patogiai ją pateikti;
  • Ekspertiškai vertinti klientų ir tiekėjų mokumo riziką.

 

Padėtis verslo rinkoje. Vėlavimas atsiskaityti būdingas visais ekonomikos ciklais. Kreditų biurui Creditinfo, įmonių mokumas yra daugiau nei įmonės finansinė padėtis. Moki įmonė yra tokia, kuri suderina palankius savo finansinius rezultatus su pagarba tiekėjams ir kitiems verslo partneriams, geba ir nori valdyti atsiskaitymo procesus. Creditinfo pareiga padėti šioms įmonėms parodyti savo pranašumą prieš konkurentus. Todėl jie taikydami pažangiausius ekonometrinius metodus, kurie nuolat tobulinami, remdamiesi griežtais vertinimo kriterijais, suteikia gerą mokumą pažyminčius sertifikatus „Stipriausi Lietuvoje 2014“. (www.creditinfo.lt/?PageId=078ab258-917d-11e3-bfa2-005056867cb9).

 

“Stipriausi Lietuvoje 2014″ sertifikatas